Alantan maść 20 mg/g 1 op. 30 g

  • Alantan maść 20 mg/g 1 op. 30 g
  • Zakłady Farmaceutyczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy

Brak dostepności

Inne Leki zablizniajace

Kod produktu: 3174

Opis

Alantan maść 20 mg/g 1 op. 30 g

Ulotka

Microsoft Word - 4 07 13 Alantan ulotka_ost.doc

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

 

Alantan

20 mg/g, maść

(Allantoinum)

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-         Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-         Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-         Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-         Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. 

 

Spis treści ulotki:

 

1.    Co to jest Alantan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alantan

3.    Jak stosować Alantan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Alantan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

 

1. Co to jest Alantan i w jakim celu się go stosuje

 

Alantan ma postać maści do stosowania miejscowego na skórę. 

Lek zawiera substancję czynną alantoinę, która działa złuszczająco oraz osłaniająco na skórę. Alantoina poprawia nawilżenie skóry oraz wspomaga leczenie ran przez pobudzanie wzrostu nowej tkanki. Alantoina stosowana regularnie w nadmiernym rogowaceniu skóry, może zapobiec nadmiernemu odkładaniu się keratyny (rodzaj białka). 

 

Wskazania do stosowania leku Alantan:

 

         leczenie trudno gojących się ran, oparzeń (także słonecznych), 

         leczenie przewlekłych stanów zapalnych skóry przebiegających z nadmiernym złuszczaniem i rogowaceniem (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, łuszczyca i inne choroby skóry), 

         leczenie płytkich owrzodzeń, ubytków skóry i błon śluzowych.

 

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alantan

 

Kiedy nie stosować leku Alantan

 

Nie stosować leku:

 

          jeśli pacjent ma uczulenie na alantoinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

          do oczu,

          na ostre stany zapalne skóry, przebiegające z wysiękiem.  

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 

Jeśli w miejscu stosowania leku wystąpią jakiekolwiek objawy nadwrażliwości (takie jak zaczerwienienie, uczucie swędzenia), należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

 

Alantan a inne leki 

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

 

Nie stwierdzono oddziaływania leku Alantan z innymi lekami stosowanymi miejscowo na skórę.

 

Ciąża i karmienie piersią

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn oraz na sprawność psychofizyczną.

 

Alantan zawiera lanolinę, glikol propylenowy i etylu parahydroksybenzoesan

 

          Ze względu na zawartość lanoliny lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry). 

          Ze względu na zawartość glikolu propylenowego lek może powodować podrażnienie skóry.  

          Lek zawiera etylu parahydroksybenzoesan i może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). 

 

3.     Jak stosować Alantan

 

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

 

Lek należy delikatnie nakładać na zmienione chorobowo miejsca 2 do 3 razy na dobę, o ile lekarz nie zaleci inaczej. 

 

Niewielką ilość maści można nałożyć na jałowy kompres i przyłożyć na oczyszczoną ranę. Opatrunek należy zmieniać raz do dwóch razy na dobę.

 

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować się z lekarzem.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alantan 

 

Brak danych dotyczących przedawkowania podczas stosowania leku zgodnie z opisem w ulotce.

 

W razie przypadkowego przyjęcia leku doustnie należy skontaktować się z lekarzem.

 

Pominięcie zastosowania leku Alantan

 

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

 

4. Możliwe działania niepożądane

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, podrażnienie skóry (patrz też punkt 2: Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alantan - Ostrzeżenia i środki ostrożności).

 

Zgłaszanie działań niepożądanych

 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}  e-mail: [email protected] 

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 

5. Jak przechowywać Alantan

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu. 

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. 

 

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 6 miesięcy.

Lek Alantan można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia leku, nie przekraczając terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. 

 

W tym okienku należy wpisać datę pierwszego użycia leku:

 

 

 

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

6. Zawartość opakowania i inne informacje 

 

Co zawiera Alantan

 

-         Substancją czynną leku jest alantoina. 1 g maści zawiera 20 mg alantoiny.

-         Pozostałe substancje to: lanolina, parafina ciekła, wazelina biała, etylu parahydroksybenzoesan, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

 

Jak wygląda Alantan i co zawiera opakowanie

 

Lek Alantan to żółtawa maść, o jednolitej konsystencji.

 

Opakowanie: 

Tuba aluminiowa wewnątrz lakierowana, z membraną i zakrętką z PE, zawierająca 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku wraz z ulotką.

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

 

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy ul. Chłodna 56/60 00-872 Warszawa tel.: 22 620 90 81 wew. 190 faks: 22 654 92 40

e-mail: [email protected]

 

Treść ulotki leku Alantan jest dostępna w systemie Ulotka Audio pod ogólnopolskim, bezpłatnym numerem telefonu: 800 706 848.

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

 

 

 

 

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.

Napisz opinię