Ascorvita tabletki musujace 1000 mg 20 tabl.

  • Ascorvita tabletki musujace 1000 mg 20 tabl.
  • N.P. Pharma Sp. z o.o.
- +

Kod produktu: 7461

Ascorvita tabletki musujace 1000 mg 20 tabl. opis

Na platformie Liki24.pl możesz zamówić Ascorvita z dostawą do domu w kilka godzin.

Ascorvita tabletki 1000 mg jest dostępny w 1 aptekach.

Dodaj Ascorvita 1000 mg w postaci tabletki producenta NATUR PRODUKT PHARMA do koszyka, złóż zamówienie i nasz kurier kupi jego w aptece za 11.49 zł i dostarczy Ci do domu nawet w kilka godzin!

Ascorvita tabletki musujace 1000 mg 20 tabl. ulotka

Logo firmy

Logo firmy

 

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

 

 

Ascorvita, 1000 mg, tabletki musujące

 

Acidum ascorbicum

 

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.  

-                 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.  

-                 Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-                 Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 

Spis treści ulotki:

 

1.           Co to jest lek Ascorvita i w jakim celu się go stosuje

2.           Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ascorvita 

3.           Jak stosować lek Ascorvita 

4.           Możliwe działania niepożądane

5.           Jak przechowywać lek Ascorvita 

6.           Zawartość opakowania i inne informacje 

 

 

1.           CO TO JEST LEK ASCORVITA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

 

Kwas askorbowy bierze udział w licznych procesach metabolicznych, pełni ważną rolę  w procesach oksydoredukcyjnych ułatwiając m.in. wchłanianie żelaza, bierze udział  w syntezie hemoglobiny, jest niezbędny do tworzenia kolagenu i substancji międzykomórkowej, a tym samym do prawidłowego rozwoju chrząstek, kości i zębów. Witamina C uczestniczy w procesie gojenia ran, utrzymuje mechaniczną odporność ścian naczyń włosowatych, wykazuje właściwości antyoksydacyjne i zwiększa odporność organizmu.  

 

Wskazaniem do stosowania Ascorvity są stany niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C.

 

 

2.           INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ASCORVITA 

 

Kiedy nie stosować leku Ascorvita:

-  jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-  u dzieci do 12. roku życia;  - jeśli pacjent ma kamicę nerkową.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 

Przed rozpoczęciem stosowania  leku Ascorvita należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 

Należy zachować szczególną ostrożność i unikać stosowania dawek powyżej 1 g dziennie kwasu askorbowego u osób ze skłonnością do dny, u chorych z cystynurią, przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i amfetaminę (ze względu na hamowanie wchłaniania zwrotnego w kanalikach nerkowych) oraz u osób z nadmiernym wchłanianiem żelaza z przewodu pokarmowego.

Witamina C stosowana w dawkach terapeutycznych może być przyczyną fałszywie dodatnich wyników testu na obecność cukru w moczu i fałszywie dodatnich wyników testu na obecność krwi utajonej w kale.

Ze względu na zawartość aspartamu nie stosować u chorych na fenyloketonurię. Ze względu na zawartość sorbitolu nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

 

Lek zawiera 400 mg sorbitolu w każdej tabletce. Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeśli  u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów lub dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, pacjent nie może przyjmować tego leku. U pacjentów z dziedziczną nietolerancją fruktozy organizm nie rozkłada fruktozy zawartej  w tym leku, co może spowodować ciężkie działania niepożądane.

 

Lek zawiera 294,5 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w każdej tabletce.

Odpowiada to 14,7% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych. 

 

Lek zawiera 30,4 mg aspartamu w każdej tabletce. Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna,  w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania.  

 

Lek Ascorvita a inne leki

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

 

Lek nasila działanie i toksyczność doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych warfaryny, sulfonamidów, działa synergistycznie z glikozydami flawonowymi, zwiększa wchłanianie żelaza.

 

Ciąża i karmienie piersią

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

 

Kwas askorbowy przenika do mleka kobiecego i przenika przez łożysko.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

 

 

3.           JAK STOSOWAĆ LEK ASCORVITA 

 

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Przeważnie stosuje się u dorosłych i młodzieży 1 raz dziennie po 1 tabletce rozpuszczonej  w ½ szklanki wody lub soku.

Lek nie zawiera cukru, dlatego może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ascorvita 

 

Dawki przekraczające 1 g dziennie mogą spowodować wystąpienie dolegliwości żołądkowojelitowych i wysypki skórnej.

Przewlekłe przyjmowanie bardzo dużych dawek kwasu askorbowego (powyżej 4 g dziennie) poza zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego może doprowadzić do osłabienia wchłaniania witaminy C.  

 

 

4.           MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 

Możliwe działania niepożądane:

- dolegliwości żołądkowo-jelitowe; - nudności, wymioty i skurcze żołądka; - wysypka skórna.

 

Kwas askorbowy jest metabolizowany częściowo do kwasu szczawiowego i jego wysokie stężenia mogą doprowadzić do krystalizacji szczawianów; zakwaszenie moczu może być również przyczyną krystalizacji moczanów czy cytrynianów i w efekcie kamicy dróg moczowych.

 

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,  Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

 

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.  

 

 

5.           JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ASCORVITA 

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu. Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

 

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

 

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

6.     ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

 

Co zawiera lek Ascorvita 

Substancją czynną leku jest kwas askorbowy (witamina C).

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy, sodu wodorowęglan, sorbitol, skrobia kukurydziana, aromat cytrynowy, aspartam, ryboflawiny sodu fosforan (barwnik).

 

Jak wygląda lek Ascorvita i co zawiera opakowanie

Lek ma postać tabletek musujących. 10 lub 20 tabletek znajduje się w polipropylenowej tubie. Tuba jest umieszczona w tekturowym pudełku.

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.

ul. Podstoczysko 30 07-300 Ostrów Mazowiecka

Tel. (029) 644 29 00

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

 

 

Data ostatniej aktualizacji  ulotki: lipiec 2020

 

Ascorvita tabletki musujace 1000 mg 20 tabl. opinie

Brak opinii o tym produkcie.

Napisz opinię