Baby boom strumieniowy test ciążowy test 1 test

NANTONG EGENS BIOTECHNOLOGY
Kod produktu: 105808
Baby boom strumieniowy test ciążowy test 1 test
Baby boom strumieniowy test ciążowy test 1 test

Właściwości produktu

Kategoria Mama i dziecko, Testy ciazowe i owulacyjne
Marka NANTONG EGENS BIOTECHNOLOGY

Opis

Baby boom strumieniowy test ciążowy test 1 test

Strumieniowy, łatwy w użyciu test ciążowy do użytku domowego, służący do wczesnego zdiagnozowania ciąży.

  • skuteczny - dokładność testu, powyżej 99%, potwierdzona badaniami laboratoryjnymi
  • dokładny - wysoka czułość testu, stężenie hCG od 25 mlU/ml
  • wczesny - umożliwia potwierdzenie ciąży już po 7 dniach od zapłodnienia

Działanie

Test HCG jest szybkim, jednoetapowym testem immunochromatograficznym. Membrana z paskiem absorpcyjnym (chłonnym) jest umieszczona nad paskiem z włókna szklanego impregnowanym koloidalnym koniugatem cząsteczek złota i przeciwciał monoklonalnych przeciwko HCG. Drugi pasek absorbujący umieszczony na skraju płytki wchłania nadmiar płynnej próbki. Na płytkę z membraną chromatograficzną nanosi się próbkę moczu. W chwili kontaktu z membraną próbka moczu rozpuszcza liofilizowany koniugat. W próbce reaktywnej antygen HCG przyłącza się do przeciwciał w roztworze koloidalnym. Podczas przemieszczania się koniugatu wzdłuż membrany, monoklonalne przeciwciała anty-HCG w obszarze testowym ("T") wiążą się z kompleksem koniugatu HCG-złoto, tworząc różową linię ("T"). Dodanie każdej próbki powoduje pojawienie się różowej linii w obszarze kontrolnym ("C"). Linia ta tworzy się wskutek związania poliklonalnych przeciwciał (przeciwciał mysich IgG) znajdujących się w obszarze kontrolnym z koniugatem próbki i złota koloidalnego. Obecność linii kontrolnej oznacza, że test został przeprowadzony w prawidłowy sposób.

Sposób użycia

Przed wykonaniem testu zaczekaj, aż test osiągnie temperaturę pokojową.

Ostrożnie wyjmij test strumieniowy z torebki foliowej.

Przytrzymaj test i zdejmij nasadkę w celu odsłonięcia paska absorpcyjnego.

Skieruj pasek absorpcyjny w dół; umieść pasek absorpcyjny pod strumieniem moczu na 3-5 sekund, by został dokładnie zmoczony.

Zakryj pasek nasadką i poczekaj na pojawienie się kolorowych linii.

Po 5 minutach odczytaj wynik testu.

W zależności od stężenia HCG w moczu pozytywny wynik może pojawić się już po 40 sekundach.  Odczekaj pięć minut w celu potwierdzenia wyniku. Wyniku nie należy odczytywać po upływie 5 minut, gdyż może być on błędny.

Test przeznaczony jest do jednorazowego użytku. Po odczytaniu wyniku wyrzucić test do pojemnika na śmieci, traktując go jako potencjalne źródło zakażenia.

Interpretacja wyników

Wynik pozytywny: Jeżeli widoczne są dwie różowe linie, jedna w obszarze kontrolnym (C), i jedna w obszarze testowym (T), oznacza to, że w moczu został wykryty HCG  i  prawdopodobnie jesteś w ciąży. Linie mogą być blade i różnić się intensywnością koloru, jednak mimo tego wynik jest pozytywny. Linie nie muszą mieć takiej samej intensywności i koloru.                        

Wynik negatywny: Jeśli na teście widoczna jest jedna różowa linia w obszarze kontrolnym (C), natomiast linia nie pojawia się w obszarze testowym (T), wynik testu jest negatywny.  Oznacza on, że w moczu nie wykryto HCG. Może to świadczyć o tym, że nie jesteś w ciąży, lub wykonałaś test za wcześnie. Jeśli masz wątpliwości powtórz test ponownie po upływie 48 godzin.

Wynik błędny:

Jeżeli nie pojawi się żadna linia, wynik jest nieważny i należy powtórzyć badanie używając nowego testu.

Błędny wynik testu może być spowodowany:

Niedokładnym zmoczeniem paska absorpcyjnego.

Zbyt wczesnym lub zbyt późnym odczytaniem wyniku. Niedotrzymaniem 5-minutowego czasu reakcji.

 

Ostrzeżenia

WYŁĄCZNIE DO DIAGNOSTYKI IN-VITRO (IVD), TYLKO DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO.

Przed wykonaniem testu ciążowego należy uważnie przeczytać ulotkę informacyjną. Kolejne kroki należy wykonywać zgodnie z opisaną instrukcją.

Nie używać testu po terminie ważności umieszczonym na foliowej torebce.

Każdy test typu Midstream (strumieniowego) przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użycia nie należy używać ponownie tego samego testu.

Nie używać testu, jeśli torebka jest uszkodzona

Po otwarciu torebki foliowej należy natychmiast wykonać test .

Po odczytaniu wyniku test należy wyrzucić . Próbkę moczu i test należy traktować jako potencjalne źródło zakażenia. Unikać kontaktu ze skórą

Zestaw testowy należy przechowywać w temperaturze pokojowej (4℃-30℃) w zamkniętej torebce foliowej, nie dłużej niż jest to określone datą ważności.

Zestaw testowy należy przechowywać z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, wilgoci i źródeł ciepła.

Nie należy zamrażać.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: NANTONG EGENS

Właściwości produktu

Kategoria Mama i dziecko, Testy ciazowe i owulacyjne
Marka NANTONG EGENS BIOTECHNOLOGY
Liki24 w liczbach
800 000+
użytkowników
4 kraje
Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry
4.7 mln
dostarczonych produktów
5 000+
współpracujących aptek

Baby boom strumieniowy test ciążowy test 1 test opinie

Brak opinii o tym produkcie.

Zamknij