Cerutin tabletki powlekane 100 mg + 25 mg 125 tabl.

Polfarmex S.A.
Kod produktu: 15437
  • Cerutin tabletki powlekane 100 mg + 25 mg 125 tabl.

Właściwości produktu

Kategoria Zdrowie, Witamina C
Seria Cerutin
Marka POLFARMEX

Opis

<p>Cerutin tabletki powlekane 100 mg + 25 mg 125 tabl.</p>

Ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
 

CERUTIN, 100 mg + 25 mg, tabletki powlekane
Acidum ascorbicum + Rutosidum trihydricum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
lub farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
- Jeśli po upływie kilkunastu dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki:
1. Co to jest Cerutin i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cerutin
3. Jak stosować Cerutin
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Cerutin
6. Zawartość opakowania i inne informacje1. Co to jest Cerutin i w jakim celu się go stosuje

Rutyna i kwas askorbowy (witamina C) zmniejszają przepuszczalność i wzmacniają ścianę naczyń
krwionośnych. Rutozyd przedłuża działanie witaminy C, opóźniając jej utlenianie.
Lek wskazany jest do stosowania:

- w stanach niedoboru witaminy C i rutyny – wspomaganie odporności organizmu;
- w uszczelnianiu naczyń włosowatych – zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie objawów

grypy.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cerutin

Kiedy nie stosować leku Cerutin:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników
tego leku (wymienione w punkcie 6).


Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Cerutin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami syntezy hemoglobiny i hemochromatozą.
Nie należy stosować jednocześnie z sulfatiazolem. Witamina C w dużych dawkach może powodować
nasilenie wydalania kwasu szczawiowego, dnę, kamicę moczanową, cystynurię, hipokaliemię,
hiperkalcemię.

Inne leki i Cerutin
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Nasilenie działania i toksyczności doustnych leków przeciwkrzepliwych pochodnych warfaryny oraz
sulfonamidów (m.in. możliwość krystalurii).

Witamina C w dawkach większych niż 1g na dobę może zmniejszyć skuteczność trójpierścieniowych
leków przeciwdepresyjnych i aminoglikozydów. Długotrwałe stosowanie rutyny nasila działanie
niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Witamina C zwiększa wchłanianie żelaza z przewodu
pokarmowego.
Duże dawki kwasu acetylosalicylowego zmniejszają stężenie kwasu askorbowego w płytkach krwi
i osoczu.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.

Cerutin zawiera laktozę
Lek zawiera laktozę (jedna tabletka powlekana zawiera 1,90 mg laktozy). Jeżeli stwierdzono
wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem
przed przyjęciem leku.


3. Jak stosować Cerutin

Doustnie.
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Profilaktycznie: 1 do 2 tabletek na dobę

W stanach niedoboru witaminy C: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę

Dzieci i młodzież

Profilaktycznie: do 12 lat: 1 tabletka na dobę
od 12 do 18 lat: 1 do 2 tabletek na dobę

W stanach niedoboru witaminy C: do 12 lat: 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę
od 12 do 18 lat: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę

Należy stosować wyłącznie u dzieci, które potrafią połknąć tabletkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cerutin
Nie odnotowano przypadków przedawkowania rutyny i kwasu askorbowego.

Pominięcie zastosowania leku Cerutin
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Duże dawki witaminy C (więcej niż 500 mg na dobę) wywierają działanie moczopędne, mogą
powodować zakwaszenie moczu, a w konsekwencji krystalizację szczawianów, moczanów,
cytrynianów wapnia w drogach moczowych. Po stosowaniu dużych dawek witaminy C mogą również
wystąpić: nudności; wymioty; niestrawność; biegunka; wysypka; ból głowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
ul. Ząbkowska 41
03-736 Warszawa
Tel.: (22) 49 21 301
Faks: (22) 49 21 309
e-mail: [email protected]
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać Cerutin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze lub pojemniku
po napisie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Cerutin

- Substancjami czynnymi leku są kwas askorbowy i rutozyd trójwodny. Jedna tabletka zawiera
100 mg kwasu askorbowego i 25 mg rutozydu trójwodnego.

- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu
stearynian.
Otoczka: laktoza jednowodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, żelaza
tlenek żółty (E 172).


Jak wygląda Cerutin i co zawiera opakowanie
Cerutin ma postać tabletek powlekanych. Tabletki są barwy żółtej, okrągłe, obustronnie wypukłe.
W opakowaniu znajduje się 25, 100, 125 lub 150 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Polfarmex S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno
Tel.: (24) 357 44 44
Faks: (24) 357 45 45
e-mail: [email protected]

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Właściwości produktu

Kategoria Zdrowie, Witamina C
Seria Cerutin
Marka POLFARMEX
Liki24 w liczbach
800 000+
użytkowników
4 kraje
Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry
4.7 mln
dostarczonych produktów
5 000+
współpracujących aptek

Cerutin tabletki powlekane 100 mg + 25 mg 125 tabl. opinie

Brak opinii o tym produkcie.

Napisz opinię