Zamknij

Drotafemme Forte tabletki powlekane 80 mg 20 tabl.

Sun-Farm Sp. z o.o.
Kod produktu: 22546
  • Drotafemme Forte tabletki powlekane 80 mg 20 tabl.

Właściwości produktu

Opis

Na platformie Liki24.pl możesz zamówić Drotafemme Forte tabletki powlekane 80 mg 20 tabl. w postaci forte z dostawą do domu w kilka godzin.

Drotafemme Forte tabletki powlekane 80 mg 20 tabl. tabletki 80 mg jest dostępny w aptekach.

Dodaj Drotafemme Forte tabletki powlekane 80 mg 20 tabl. forte 80 mg w postaci tabletki producenta SUN-FARM do koszyka, złóż zamówienie i nasz kurier kupi jego w aptece za od 8.49 zł i dostarczy Ci do domu nawet w kilka godzin!

Ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

 

Drotafemme Forte, 80 mg, tabletki powlekane

 

Drotaverini hydrochloridum

 

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-                 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-                 Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-                 Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-                 Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się  z lekarzem. 

 

 

Spis treści ulotki

 

1.              Co to jest lek Drotafemme Forte i w jakim celu się go stosuje

2.              Informacje ważne przed zastosowaniem leku Drotafemme Forte 

3.              Jak stosować lek Drotafemme Forte

4.              Możliwe działania niepożądane

5.              Jak przechowywać lek Drotafemme Forte

6.              Zawartość opakowania i inne informacje

 

 

1.              Co to jest lek Drotafemme Forte i w jakim celu się go stosuje

 

Lek Drotafemme Forte zawiera, jako substancję czynną, drotaweryny chlorowodorek. Substancja ta jest stosowana w skurczu mięśni gładkich pochodzenia zarówno nerwowego, jak i mięśniowego, najczęściej objawiającym się bólem w jamie brzusznej. Działanie rozkurczające drotaweryny nie zależy od rodzaju unerwienia ani lokalizacji mięśni gładkich (przewód pokarmowy, układ moczowo-płciowy, układ krążenia oraz drogi żółciowe). Lek jest metabolizowany w wątrobie, wydalany jest głównie z moczem i w mniejszym stopniu przez przewód pokarmowy.

 

Lek Drotafemme Forte stosuje się: -       w stanach skurczowych mięśni gładkich, związanych z chorobami dróg żółciowych:

kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera,

-            w stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych:

kamicy nerkowej, kamicy moczowodowej, zapaleniu miedniczek nerkowych, zapaleniu pęcherza moczowego, bolesnym parciu na mocz

 

oraz wspomagająco: 

-            w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka  i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym, wzdęciach jelit i zapaleniu trzustki, 

-            w schorzeniach ginekologicznych: w bolesnym miesiączkowaniu.

 

 

2.              Informacje ważne przed zastosowaniem leku Drotafemme Forte

 

Kiedy nie stosować leku Drotafemme Forte:

-         jeśli pacjent ma uczulenie na drotawerynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-         jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca,  - jeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia, 

-         u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ze względu na zawartość laktozy lek może powodować dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego  u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedociśnieniem.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u kobiet w ciąży i dzieci.

 

Drotafemme Forte a inne leki 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym podawaniu z lewodopą (lek stosowany w chorobie Parkinsona) ze względu na zmniejszenie jej działania przeciwparkinsonowego oraz nasilenie drżeń  i sztywności.

 

Dzieci 

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

 

Drotafemme Forte z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

             

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

 

Drotaweryna przechodzi przez łożysko. Nie stosować leku w czasie porodu.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W dawkach leczniczych lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W razie wystąpienia zawrotów głowy, należy unikać potencjalnie niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługa maszyn.

 

Lek Drotafemme Forte zawiera laktozę i żółcień chinolinową.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ze względu na zawartość żółcieni chinolinowej lek może powodować reakcje alergiczne.

 

 

3.              Jak stosować lek Drotafemme Forte

 

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Dorośli   

Dawka dobowa: 120 do 240 mg, w 2 – 3 dawkach podzielonych.

 

Stosowanie u dzieci i młodzieży  

Nie przeprowadzono badań klinicznych z udziałem dzieci.

W przypadku konieczności zastosowania leku Drotafemme Forte u dzieci w wieku powyżej 12 lat: maksymalna dawka dobowa dla dzieci wynosi 160 mg, w 2 – 4 dawkach podzielonych.

 

Lek stosuje się doustnie.

 

Tabletkę można dzielić na równe dawki.

 

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku przez okres dłuższy niż 7 dni.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Drotafemme Forte Brak doniesień na temat przedawkowania leku.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Pominięcie przyjęcia leku Drotafemme Forte

W przypadku opuszczenia jednej dawki leku, należy przyjąć ją najszybciej, jak jest to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnej dawki. 

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

 

4.              Możliwe działania niepożądane

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1 000 pacjentów) mogą wystąpić:          

nudności, zaparcie, ból i zawroty głowy, bezsenność, kołatanie serca, zmniejszenie ciśnienia krwi oraz reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd).

 

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  Al. Jerozolimskie 181C  02 - 222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301  faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: [email protected] 

 

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 

 

5.              Jak przechowywać lek Drotafemme Forte

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

 

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

 

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

 

6.       Zawartość opakowania i inne informacje

 

Co zawiera lek Drotafemme Forte

-                Substancją czynną leku jest drotaweryny chlorowodorek.

Każda tabletka zawiera 80 mg drotaweryny chlorowodorku.

 

-                Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki:      laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, maltodekstryna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, 

otoczka tabletki:  hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), talk, sacharyna sodowa (E954), makrogol

4000, żółcień chinolinowa lak (E104), żelaza tlenek czerwony (E172).

 

Jak wygląda lek Drotafemme Forte i co zawiera opakowanie

 

Lek Drotafemme Forte to tabletki powlekane barwy żółtej, okrągłe, obustronnie wypukłe z linią podziału po obu stronach.

 

Blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku, zawierającym 20 tabletek powlekanych. 

 

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

 

Podmiot odpowiedzialny SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 Łomianki

 

Wytwórca

mibe GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15

06796 Brehna 

Niemcy

 

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 

 

 

 

 

 

 

Właściwości produktu

Liki24 w liczbach
800 000+
użytkowników
4 kraje
Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry
4.7 mln
dostarczonych produktów
5 000+
współpracujących aptek

Drotafemme Forte tabletki powlekane 80 mg 20 tabl. opinie

Brak opinii o tym produkcie.