Zamknij

Hascovir pro krem 50 mg/g 1 tuba 5 g

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
Kod produktu: 30623
  • Hascovir pro krem 50 mg/g 1 tuba 5 g

Właściwości produktu

Kategoria Zdrowie, Opryszczki
Seria Hascovir
Marka HASCO-LEK

Opis

Na platformie Liki24.pl możesz zamówić Hascovir pro krem 50 mg/g 1 tuba 5 g w postaci pro z dostawą do domu w kilka godzin.

Hascovir pro krem 50 mg/g 1 tuba 5 g krem 50 mg/g jest dostępny w aptekach.

Dodaj Hascovir pro krem 50 mg/g 1 tuba 5 g pro 50 mg/g w postaci krem producenta HASCO-LEK do koszyka, złóż zamówienie i nasz kurier kupi jego w aptece za od 19.80 zł i dostarczy Ci do domu nawet w kilka godzin!

Ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

HASCOVIR pro

50 mg/g, krem

Aciclovirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

*                  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

*                  Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.  Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy  niepożądane niewynienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

          Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.              Co to jest lek Hascovir pro i w jakim celu się go stosuje

2.              Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascovir pro

3.              Jak stosować lek Hascovir pro

4.              Możliwe działania niepożądane

5.              Jak przechowywać lek Hascovir pro

6.              Zawartość opakowania i inne informacje

1.             Co to jest lek Hascovir pro i w jakim celu się go stosuje

Hascovir pro, l«em zawiera substancję czynną acyklowir. Po zastosowaniu na skórę acyklowir wykazuje silne działanie przeciw wirusowi opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Wskazania

Lek Hascovir pro stosowany jest w miejscowym leczeniu objawów opryszczki wargowej (tzw. zimna) oraz zmian opryszczkowych na twarzy, wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej (Herpes s implex).

2.             Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascovir pro

Kiedy nie stosować leku Hascovir pro   jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir, glikol propylenowy, alkohol cetostearylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hascovir pro należy zwrócić się do lekarza lub farrnaceuty.

Leku nie należy stosować na błonę śluzową jamy ustnej ani do oczu, gdyż może powodować podrażnienia.

Lek powinien być stosowany wyłącznie na opryszczkę umiejscowioną na wargach i twarzy.

Nie należy go stosować na błony śluzowe oraz w leczeniu opryszczki narządów płciowych.

Należy zachować ostrożność, by nie dopuścić do kontaktu leku z oczami.

Jeśli wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa, należy zwrócić się do lekarza.

Osoby z obniżoną odpornością nie powinny stosować leku bez porozumienia z lekarzem.

Podczas leczenia nie należy zdrapywać pęcherzyków i strupów, ani dopuszczać do ich uszkodzenia, szczególnie podczas mycia i osuszania skóry.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa przeniesienia zakażenia, nie należy dopuszczać do dotykania opryszczkowych zmian skórnych przez inne osoby, używać wspólnych ręczników itp.

Hascovir pro a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie są znane interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Hascovir pro zawiera glikol propylenowy Lek może powodować podrażnienie skóry.

Hascovir pro zawiera alkohol cetostearylowy

Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

   3.      Jak stosować lek Hascovir pro

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza czy tež farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Zmiany opryszczkowe i bezpośrednie ich okolice należy smarować niewielką ilością leku 5 razy na dobę (co 4 godziny). Najlepiej rozpocząć leczenie w momencie wystąpienia pierwszych objawów zakażenia (uczucie swędzenia, pieczenia lub kłucia). Natychmiastowe zastosowanie leku w okresie nawrotu choroby może całkowicie zapobiec jej rozwojowi.

Aby zapobiec przenoszeniu zakażenia na inne miejsca na skórze, należy umyć ręce przed i po zastosowaniu leku.

Leczenie powinno trwać 5 dni. Jeżeli po tym czasie objawy nie ustąpią, leczenie można przedłużyć o kolejne 5 dni. Gdy po 10 dniach objawy chorobowe nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

4.        Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występują u 1 do 10 osób na 100): - łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000):

2/3

-                przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia; - swędzenie.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

-                rumłeń;

-                kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu leku.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

-                nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie, jak obrzęk naczynioruchowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: [email protected]

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.               Jak przechowywać lek Hascovir pro

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 0 C. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej 15 0C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać fannaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.               Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hascovir pro

Substancją czynną leku jest acyklowir. I g la•emu zawiera 50 mg acyklowiru.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: glikol propylenowy, poloksamer 407, alkohol cetostearylowy, sodu laurylosiarczan, parafma ciekła lekka, wazelina biała, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Hascovir pro i co zawiera opakowanie Hascovir pro ma postać h-emu.

Jedno opakowanie zawiera 5 g la•emu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S A

51-131 Wrocław, ul. Žmigrodzka 242 E

Informacja o leku tel. + 48 (22) 742 OO 22 e-mail: [email protected]

Data ostaniej aktualizacji ulotki:

3/3

Właściwości produktu

Kategoria Zdrowie, Opryszczki
Seria Hascovir
Marka HASCO-LEK
Liki24 w liczbach
800 000+
użytkowników
4 kraje
Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry
4.7 mln
dostarczonych produktów
5 000+
współpracujących aptek

Hascovir pro krem 50 mg/g 1 tuba 5 g opinie

Brak opinii o tym produkcie.