Zamknij

NO-SPA tabletki 40 mg 20 tabl.

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Kod produktu: 47311
  • NO-SPA tabletki 40 mg 20 tabl.

Właściwości produktu

Kategoria Zdrowie, Niestrawnosc
Seria No-Spa
Marka SANOFI-AVENTIS

Opis

Na platformie Liki24.pl możesz zamówić NO-SPA tabletki 40 mg 20 tabl. z dostawą do domu w kilka godzin.

NO-SPA tabletki 40 mg 20 tabl. tabletki 40 mg jest dostępny w aptekach.

Dodaj NO-SPA tabletki 40 mg 20 tabl. 40 mg w postaci tabletki producenta SANOFI-AVENTIS do koszyka, złóż zamówienie i nasz kurier kupi jego w aptece za od 11.49 zł i dostarczy Ci do domu nawet w kilka godzin!

Ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

 

NO-SPA, 40 mg, tabletki

Drotaverini hydrochloridum

 

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-                 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-                 Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-                 Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-                 Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

 

 

Spis treści ulotki

1.              Co to jest lek No-Spa i w jakim celu się go stosuje

2.              Informacje ważne przed zastosowaniem leku No-Spa

3.              Jak stosować lek No-Spa

4.              Możliwe działania niepożądane

5.              Jak przechowywać lek No-Spa

6.              Zawartość opakowania i inne informacje

 

 

1.       Co to jest lek No-Spa i w jakim celu się go stosuje

 

No-Spa jest to lek rozkurczowy, zmniejszający ból (bolesne skurcze) w obrębie narządów jamy brzusznej oraz miednicy mniejszej, czyli w obrębie przewodu pokarmowego (żołądka i jelit), dróg żółciowych i moczowych, a u kobiet również dróg rodnych.

 

Lek No-Spa zawiera jako substancję czynną chlorowodorek drotaweryny. Substancja ta jest stosowana w skurczu mięśni gładkich pochodzenia zarówno nerwowego jak i mięśniowego. Działanie rozkurczające drotaweryny nie zależy od rodzaju unerwienia oraz lokalizacji mięśni gładkich (przewód pokarmowy, układ moczowo-płciowy, układ krążenia oraz drogi żółciowe).

Lek jest metabolizowany w wątrobie, wydalany jest głównie z moczem i w mniejszym stopniu przez przewód pokarmowy.

 

Lek No-Spa stosuje się:

-                 w stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera

-                 w stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz

oraz wspomagająco:

-                 w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki

-                 w schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu.

 

2.       Informacje ważne przed zastosowaniem leku No-Spa

 

Kiedy nie stosować leku No-Spa:

-                 jeśli pacjent ma uczulenie na drotawerynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-                 jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek i serca

-                 jeśli pacjent ma blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia -     u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku:

-                 u pacjentów z niedociśnieniem -   u dzieci (patrz punkt 3)

-                 u kobiet w ciąży.

 

Nie stosować leku w czasie porodu.

 

No-Spa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym podawaniu z lewodopą (lek stosowany w chorobie Parkinsona) ze względu na zmniejszenie jej działania przeciwparkinsonowego oraz nasilenie drżeń i sztywności.

 

No-Spa z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

 

Ciąża i karmienie piersią 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Drotaweryna przenika przez łożysko. Nie stosować leku w czasie porodu.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W dawkach leczniczych lek podawany doustnie nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W razie wystąpienia zawrotów głowy należy unikać potencjalnie niebezpiecznych czynności tj. prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

 

Lek No-Spa zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 

 

3.       Jak stosować lek No-Spa

 

Dorośli:

Dawka dobowa: 120 do 240 mg, w 2 - 3 dawkach podzielonych.

 

Dzieci:

Badania kliniczne nie były prowadzone z udziałem dzieci.

W przypadku konieczności zastosowania leku No-Spa u dzieci:

-                 dawka dobowa dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat: wynosi 80 mg, w 2 dawkach podzielonych

-                 dawka dobowa dla dzieci w wieku powyżej 12 lat: wynosi 160 mg, w 2 - 4 dawkach podzielonych.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku No-Spa Brak doniesień na temat przedawkowania leku.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Pominięcie zastosowania leku No-Spa

W przypadku opuszczenia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy przyjmować dwóch dawek leku jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu.

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

 

4.       Możliwe działania niepożądane

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 1000):

-                 reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd)

-                 ból i zawroty głowy, bezsenność

-                 kołatanie serca, zmniejszenie ciśnienia krwi

-                 nudności, zaparcie.           

 

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: [email protected]

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 

 

5.       Jak przechowywać lek No-Spa

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem.

Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika z PE (polietylenu) wynosi 12 miesięcy (opakowanie 60 tabletek).

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

 

6.       Zawartość opakowania i inne informacje

 

Co zawiera lek No-Spa

-                 Substancją czynną leku jest drotaweryna. Każda tabletka zawiera 40 mg chlorowodorku drotaweryny.

-                 Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, talk, powidon.

 

Jak wygląda lek No-Spa i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 10, 20, 30, 40 lub 60 tabletek w blistrach Al/PCV w tekturowym pudełku lub  60 tabletek w pojemniku z PE (polietylenu) z zakrętką z PP (polipropylenu) wraz z wkładem  z osuszaczem (żelem krzemionkowym) w tekturowym pudełku.

 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

 

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 

Wytwórca

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Rzeszowie Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie ul. Lubelska 52 35-233 Rzeszów

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

 

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 

Właściwości produktu

Kategoria Zdrowie, Niestrawnosc
Seria No-Spa
Marka SANOFI-AVENTIS
Liki24 w liczbach
800 000+
użytkowników
4 kraje
Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry
4.7 mln
dostarczonych produktów
5 000+
współpracujących aptek

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.