Slow-Mag B6 tabletki dojelitowe 535 mg + 5 mg 50 tabl.

ETHIFARM Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Kod produktu: 62706
  • Slow-Mag B6 tabletki dojelitowe 535 mg + 5 mg 50 tabl.

Właściwości produktu

Kategoria Zdrowie, Magnez
Seria Slow Mag
Marka ETHIFARM

Opis

Na platformie Liki24.pl możesz zamówić Slow-Mag B6 tabletki dojelitowe 535 mg + 5 mg 50 tabl. w postaci b6 z dostawą do domu w kilka godzin.

Slow-Mag B6 tabletki dojelitowe 535 mg + 5 mg 50 tabl. tabletki 535 mg + 5 mg jest dostępny w aptekach.

Dodaj Slow-Mag B6 tabletki dojelitowe 535 mg + 5 mg 50 tabl. b6 535 mg + 5 mg w postaci tabletki producenta ETHIFARM do koszyka, złóż zamówienie i nasz kurier kupi jego w aptece za od 25.19 zł i dostarczy Ci do domu nawet w kilka godzin!

Ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

 

Slow-Mag B6

 (Magnesii chloridum hexahydricum + Pyridoxini hydrochloridum)

535 mg (64 mg jonów magnezu) + 5 mg, tabletki dojelitowe

 

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią  ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona  informacje ważne dla pacjenta. 

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza.

-          Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-          Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-          Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-          Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

 

Spis treści ulotki:

1.      Co to jest lek Slow-Mag B6 i w jakim celu się go stosuje

2.      Informacje ważne przed zastosowaniem leku Slow-Mag B6

3.      Jak stosować Slow-Mag B6

4.      Możliwe działania niepożądane

5.      Jak przechowywać Slow-Mag B6

6.      Zawartość opakowania i inne informacje 

 

1.         Co to jest lek Slow-Mag B6 i w jakim celu się go stosuje

 

Tabletki dojelitowe Slow-Mag B6 zawierają magnez w postaci sześciowodnego chlorku magnezu oraz witaminę B6 w postaci chlorowodorku pirydoksyny.

Jedna tabletka dostarcza 64 mg jonów magnezu oraz 5 mg witaminy B6.

 

Lek stosuje się w niedoborach magnezu i witaminy B6.

Niedoborom magnezu mogą towarzyszyć: bóle mięśniowe, tiki, drżenia mięśni, bóle głowy, stany znużenia, wzmożona drażliwość, zmniejszona odporność na stres, zaburzenia snu, zaburzenia stężenia lipidów w surowicy krwi, zaburzenia rytmu serca, przyspieszone zmiany miażdżycowe naczyń, nadciśnienie tętnicze, przyspieszona osteoporoza. Do zwiększonej utraty magnezu dochodzi także w trakcie przyjmowania leków moczopędnych.

Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu oraz zmniejsza jego wydalanie z moczem. 

 

2.         Informacje ważne przed zastosowaniem leku Slow-Mag B6

 

Kiedy nie stosować leku Slow-Mag B6 Nie należy stosować leku:

-                      jeśli pacjent ma uczulenie na chlorek magnezu, chlorowodorek pirydoksyny  lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6); - jeśli występuje podwyższone stężenie magnezu w surowicy krwi (hipermagnezemia); - jeśli występuje znaczne niedociśnienie tętnicze lub zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego;

-                      jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek lub miastenię (chorobę charakteryzującą się osłabieniem i zmęczeniem mięśni); - jeśli stosuje się równocześnie lewodopę.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosując Slow-Mag B6 należy zachować ostrożność, gdyż związki magnezu działają przeczyszczająco. Przewlekła biegunka wywołana długotrwałym stosowaniem leków zawierających magnez może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej (utraty wody i składników mineralnych). Podawanie leku pacjentom z niewydolnością nerek może prowadzić do nadmiaru magnezu w organizmie i zatrucia magnezem. 

Stosowanie z innymi lekami zawierającymi magnez oraz witaminę B6 może prowadzić do nadmiaru magnezu i witaminy B6 w organizmie.

 

Slow-Mag B6 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

 

Wchłanianie magnezu z tabletek dojelitowych ograniczają kwasy organiczne, fityna, kwas szczawiowy, kwas galusowy (tanina), kwasy tłuszczowe oraz fosforany.

Wchłanianie magnezu zmniejszają także preparaty wapnia stosowane w dużych dawkach. Związki magnezu podawane doustnie zmniejszają wchłanianie tetracyklin, fluorochinolonów, preparatów żelaza, związków fluoru i doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych warfaryny.

Leki moczopędne, antybiotyki aminoglikozydowe, cysplatyna, mitramycyna, amfoterycyna B  i mineralokortykosteroidy zwiększają wydalanie magnezu w moczu.

Równoczesne stosowanie magnezu i amiodaronu może wywołać zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego. Równoczesne stosowanie magnezu i dihydralazyny może spowodować wystąpienie znacznego niedociśnienia krwi. 

 

Ciąża i karmienie piersią

W zalecanych dawkach lek może być stosowany w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią jedynie na zlecenie lekarza.

 

Nadmiar magnezu u ciężarnych kobiet może wpływać na zaburzenie gospodarki wapnia u płodu i noworodka.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 

3.         Jak stosować Slow-Mag B6

 

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Dorośli

W profilaktyce: 1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem. 

W niedoborze magnezu i witaminy B6: 5 tabletek na dobę (2 tabletki rano i 3 tabletki wieczorem) przez 3 tygodnie, następnie 3 tabletki wieczorem.

Dzieci powyżej 12 lat – w terapii krótkotrwałej, maksymalnie do 3 tabletek na dobę w dawkach podzielonych. 

Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania ani dzielenia. Po każdorazowym pobraniu leku pojemnik należy natychmiast szczelnie zamknąć.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Slow-Mag B6

W przypadku zażycia bardzo dużej dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Pominięcie zastosowania leku Slow-Mag B6

Należy podać pominiętą dawkę tak szybko jak to jest możliwe. 

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

Przerwanie  stosowania leku Slow-Mag B6

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

4.         Możliwe działania niepożądane

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, między innymi działania przeczyszczającego.

 

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}  e-mail: [email protected]

 

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 

5.         Jak przechowywać Slow-Mag B6

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. 

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

 

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

6.         Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Slow-Mag B6

 

-                      Substancjami czynnymi leku są magnezu chlorek sześciowodny i pirydoksyny chlorowodorek. Jedna tabletka zawiera 64 mg jonów magnezu w postaci magnezu chlorku sześciowodnego oraz 5 mg witaminy B6 w postaci pirydoksyny chlorowodorku.

-                      Substancje pomocnicze to: wapnia węglan strącony, powidon, talk, magnezu stearynian. Skład otoczki: Eudragit L 100-55 (kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu 1:1), dibutylu sebacynian, talk. 

 

Jak wygląda Slow-Mag B6 i co zawiera opakowanie

Tabletki Slow-Mag B6 są białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe. Dostępne opakowanie: 50 tabletek. 

 

Podmiot odpowiedzialny

ETHIFARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Hiacyntowa 39

60-175 Poznań www.ethifarm.pl Tel.: +48 61 867 54 21

Faks: +48 61 867 50 67

E-mail: [email protected]

 

Wytwórca

ETHIFARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Żeromskiego 9

60-544 Poznań

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

 

 

Właściwości produktu

Kategoria Zdrowie, Magnez
Seria Slow Mag
Marka ETHIFARM
Liki24 w liczbach
800 000+
użytkowników
4 kraje
Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry
4.7 mln
dostarczonych produktów
5 000+
współpracujących aptek

Slow-Mag B6 tabletki dojelitowe 535 mg + 5 mg 50 tabl. opinie

Brak opinii o tym produkcie.

Napisz opinię