Spirytus salicylowy APTEO MED roztwór na skóre 2% 1 op. 100 g

Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Kod produktu: 63783
  • Spirytus salicylowy APTEO MED roztwór na skóre 2% 1 op. 100 g

Właściwości produktu

Opis

Na platformie Liki24.pl możesz zamówić Spirytus salicylowy APTEO MED roztwór na skóre 2% 1 op. 100 g z dostawą do domu w kilka godzin.

Spirytus salicylowy APTEO MED roztwór na skóre 2% 1 op. 100 g roztwór 2 % jest dostępny w aptekach.

Dodaj Spirytus salicylowy APTEO MED roztwór na skóre 2% 1 op. 100 g 2 % w postaci roztwór producenta SYNOPTIS do koszyka, złóż zamówienie i nasz kurier kupi jego w aptece za od 2.49 zł i dostarczy Ci do domu nawet w kilka godzin!

Ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

 

SPIRYTUS SALICYLOWY APTEO MED  

Spiritus salicylatus

Roztwór na skórę, 2%

 

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. 

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. 

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe    objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi,     farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.   

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

 

 

Spis treści ulotki:

 

1.      Co to jest lek Spirytus salicylowy APTEO MED i w jakim celu się go stosuje

2.      Informacje ważne przed zastosowaniem leku Spirytus salicylowy APTEO MED

3.      Jak stosować lek Spirytus salicylowy APTEO MED

4.      Możliwe działania niepożądane

5.      Jak przechowywać lek Spirytus salicylowy APTEO MED

6.      Zawartość opakowania i inne informacje

 

1.      Co to jest lek Spirytus salicylowy APTEO MED i w jakim celu się go stosuje

 

Spirytus salicylowy APTEO MED jest lekiem odkażającym o słabym działaniu. 

 

Wskazania do stosowania

Do odkażania skóry, w otarciach naskórka, trądziku, łojotoku.

 

2.      Informacje ważne przed zastosowaniem leku Spirytus salicylowy APTEO MED

 

Kiedy nie stosować leku Spirytus salicylowy APTEO MED: 

-  w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu wymienionych w  punkcie 6;

-  w przypadku nadwrażliwości na salicylany;

-  na uszkodzoną skórę;

-  u dzieci poniżej 2 roku życia. 

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Produkt tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Długoterminowe stosowanie może wywoływać podrażnienia i wysuszenie skóry. 

 

Dzieci i młodzież:

Spirytusu salicylowego APTEO MED nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia.

 

Lek Spirytus salicylowy APTEO MED a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent  planuje przyjmować.

Dotychczas nie odnotowano interakcji Spirytusu salicylowego APTEO MED z innymi lekami.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność: 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu nie zaleca się stosować.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Zastosowanie na większe powierzchnie skóry lub przypadkowe wypicie powoduje obniżenie zdolności obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów.

 

3. Jak stosować lek Spirytus salicylowy APTEO MED

 

Lek Spirytus salicylowy APTEO MED należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

 

Lek Spirytus salicylowy APTEO MED stosować zewnętrznie na skórę, przecierając tamponem lub wacikiem nasączonym produktem 2 – 3 razy dziennie. 

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Spirytus salicylowy APTEO MED: W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skonsultować się z lekarzem. 

 

Pominięcie zastosowania leku Spirytus salicylowy APTEO MED: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

Przerwanie stosowania leku Spirytus salicylowy APTEO MED:

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

4. Możliwe działania niepożądane

 

Jak każdy lek, lek Spirytus salicylowy APTEO MED może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U osób wrażliwych mogą wystąpić alergiczne odczyny skórne a także zaczerwienienia i podrażnienia skóry.

 

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,  nr telefonu 22 49 21 301, nr faksu 22 49 21 309, e-mail: [email protected]

 

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.   

 

5.      Jak przechowywać lek Spirytus salicylowy APTEO MED

 

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od światła. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. 

 

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 

 

6.      Zawartość opakowania i inne informacje

 

Co zawiera lek Spirytus salicylowy APTEO MED:

 

Substancją czynną leku jest kwas salicylowy. 100 g leku zawiera 2 g kwasu salicylowego. 

 

Pozostałe składniki leku to: etanol (760 g/l), woda oczyszczona.

 

Jak wygląda lek Spirytus salicylowy APTEO MED i co zawiera opakowanie:

 

Lek jest w postaci roztworu na skórę.

 

Opakowanie zawiera:

- 50 g, 90 g, 100 g w butelce PE z dozownikiem PE i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym PE w tekturowym pudełku z dołączoną ulotką.

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

 

Synoptis Pharma Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa

 

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Właściwości produktu

Spirytus salicylowy APTEO MED roztwór na skóre 2% 1 op. 100 g opinie

Brak opinii o tym produkcie.

Napisz opinię