Woda utleniona APTEO MED roztwór na skóre, roztwór do stosowania w jamie ustnej 3% 1 butelka 100 g

Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Kod produktu: 73105
  • Woda utleniona APTEO MED roztwór na skóre, roztwór do stosowania w jamie ustnej 3% 1 butelka 100 g

Właściwości produktu

Kategoria Zdrowie, Cukrzyca
Seria Woda utleniona
Marka SYNOPTIS

Opis

Na platformie Liki24.pl możesz zamówić Woda utleniona APTEO MED roztwór na skóre, roztwór do stosowania w jamie ustnej 3% 1 butelka 100 g z dostawą do domu w kilka godzin.

Woda utleniona APTEO MED roztwór na skóre, roztwór do stosowania w jamie ustnej 3% 1 butelka 100 g roztwór 3 % jest dostępny w aptekach.

Dodaj Woda utleniona APTEO MED roztwór na skóre, roztwór do stosowania w jamie ustnej 3% 1 butelka 100 g 3 % w postaci roztwór producenta SYNOPTIS do koszyka, złóż zamówienie i nasz kurier kupi jego w aptece za od 1.49 zł i dostarczy Ci do domu nawet w kilka godzin!

Ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

 

WODA UTLENIONA APTEO MED

Hydrogenii peroxidum 3%

Roztwór na skórę, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 3%

 

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. 

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. 

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty. - Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe    objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi,     farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.   

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

 

 

Spis treści ulotki:

 

1.      Co to jest lek Woda utleniona APTEO MED i w jakim celu się go stosuje

2.      Informacje ważne przed zastosowaniem leku Woda utleniona APTEO MED

3.      Jak stosować lek Woda utleniona APTEO MED

4.      Możliwe działania niepożądane

5.      Jak przechowywać lek Woda utleniona APTEO MED

6.      Zawartość opakowania i inne informacje

 

1.      Co to jest lek Woda utleniona APTEO MED i w jakim celu się go stosuje

 

Wskazania do stosowania

Do przemywania ran jako środek odkażający. Rozcieńczony roztwór stosowany jest również do płukania jamy ustnej w chorobach przyzębia, przepłukiwań kieszonek dziąsłowych w stanach zapalnych. 

 

2.      Informacje ważne przed zastosowaniem leku Woda utleniona APTEO MED

 

Kiedy nie stosować leku Woda utleniona APTEO MED: 

-  w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu wymienionych w  punkcie 6;

-  ostre, wrzodziejące zapalenia dziąseł i uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Nie stosować na duże powierzchnie skóry. Unikać kontaktu z oczami. 

 

Dzieci i młodzież:

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u dzieci.

 

Lek Woda utleniona APTEO MED a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent  planuje przyjmować.

Dotychczas nie odnotowano interakcji Wody utlenionej APTEO MED z innymi lekami.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność: 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowanie tego leku.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Produkt nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. 

 

3.      Jak stosować lek Woda utleniona APTEO MED

 

Na skórę do przemywania ran stosować w postaci nierozcieńczonej. Do płukania jamy ustnej rozcieńczyć 1 łyżkę wody utlenionej (5 ml) w szklane wody (250 ml).

 

4.      Możliwe działania niepożądane

 

Jak każdy lek, lek Woda utleniona APTEO MED może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W miejscu zastosowania może wystąpić krótkie, przemijające pieczenie. Częste stosowanie do płukania jamy ustnej wywołuje podrażnienie błony śluzowej.

 

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,  nr telefonu 22 49 21 301, nr faksu 22 49 21 309, e-mail: [email protected]

 

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.   

 

5.      Jak przechowywać lek Woda utleniona APTEO MED

 

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.  Chronić od światła. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. 

 

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 

 

6.      Zawartość opakowania i inne informacje

 

Co zawiera lek Woda utleniona APTEO MED:

 

Substancja czynna:

100 g roztworu zawiera 10 g substancji czynnej Hydrogenii peroxidum 30% (stabilizowany dwuwodoropirofosforanem sodu, kwasem 1-hydroksyetano-1,1-difosfonowym) Substancje pomocnicze:

Kwas 1-hydroksyetano-1,1-difosfonowy, dwuwodoropirofosforan sodu, woda oczyszczona.

 

Jak wygląda lek Woda utleniona APTEO MED i co zawiera opakowanie:

 

Lek jest w postaci roztworu na skórę, roztworu do stosowania w jamie ustnej.

 

Opakowanie zawiera:

- 100 g w butelce PE z dozownikiem PE i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym PE; - 100 g w butelce PE z dozownikiem PE i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym PE w tekturowym pudełku z dołączoną ulotką;

 

Podmiot odpowiedzialny: 

 

Synoptis Pharma Sp. z o.o.         

ul. Krakowiaków 65

02-255 Warszawa

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Właściwości produktu

Kategoria Zdrowie, Cukrzyca
Seria Woda utleniona
Marka SYNOPTIS

Woda utleniona APTEO MED roztwór na skóre, roztwór do stosowania w jamie ustnej 3% 1 butelka 100 g opinie

Brak opinii o tym produkcie.

Napisz opinię