Zdrój szampon leczniczy 588 mg/g 1 butelka 130 ml

  • Zdrój szampon leczniczy 588 mg/g 1 butelka 130 ml
  • Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Sulphur Zdrój Exim
- +

Kod produktu: 74243

Zdrój szampon leczniczy 588 mg/g 1 butelka 130 ml opis

Na platformie Liki24.pl możesz zamówić Zdrój szampon leczniczy 588 mg/g 1 butelka 130 ml z dostawą do domu w kilka godzin.

Zdrój szampon leczniczy 588 mg/g 1 butelka 130 ml szampon 588 mg/g jest dostępny w 0 aptekach.

Dodaj Zdrój szampon leczniczy 588 mg/g 1 butelka 130 ml 588 mg/g w postaci szampon producenta SULPHUR ZDRÓJ EXIM do koszyka, złóż zamówienie i nasz kurier kupi jego w aptece za 19.99 zł i dostarczy Ci do domu nawet w kilka godzin!

Zdrój szampon leczniczy 588 mg/g 1 butelka 130 ml ulotka

Ulotka dla pacjenta

 [Booklet połączony z etykietą- etykieta dwudzielna]

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

 

{butelka PE} 

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

 

ZDRÓJ

Szampon leczniczy

2,1% woda chlorkowo-sodowa, (solanka)  siarczkowa, jodkowa  z odwiertu Szyb Solecki 

 

[Powyższe informacje znajdują się na 1-szej części etykiety]  

 

2.

SPOSÓB PODAWANIA

 

Sposób podawania  należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Miejscowo, na skórę głowy. Stosować codziennie lub co drugi dzień w zależności od nasilenia zmian chorobowych przez okres około 3 tygodni w rozcieńczeniu 1:4 (1 część szamponu i  4 części wody).

Wskazania do stosowania:

-          łojotokowe zapalenie skóry głowy,

-          łuszczyca skóry głowy,

-          nasilony łojotok skóry głowy, włosy przetłuszczające się.

 

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

Termin ważności:

 

4.

NUMER SERII

 

Nr serii:

 

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK

 

Zawartość opakowania: 130 ml

[Informacje znajduje się na 1-szej części etykiety]  

 

6.

INNE

 

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

 

Pozwolenie nr 4961

 

[Informacja podana systemem Braille’a]

[Informacja znajduje się na 1-szej części etykiety]  

ZDRÓJ

 

[Booklet połączony z etykietą- ulotka]

 

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

                   

ZDRÓJ

szampon leczniczy

 

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-          Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-          Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-          Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-          Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. 

 

                                                        

Spis treści ulotki:

 

1.      Co to jest lek Zdój i w jakim celu się go stosuje

2.      Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zdrój

3.      Jak stosować lek Zdrój

4.      Możliwe działania niepożądane

5.      Jak przechowywać lek Zdrój

6.      Zawartość opakowania i inne informacje

 

 

1.Co to jest lek Zdrój i w jakim celu się go stosuje?

 

Głównym składnikiem Zdroju jest  solanka siarczkowa ze źródeł mineralnych uzdrowiska Busko Solec zawierająca  w swoim składzie aktywne biologicznie  związki siarki (siarka dwuwartościowa, jon wodorosiarczkowy,  siarka koloidalna). Składniki te oraz liczne jony Na+, K+ , NH4+, Ca2+, Mg2+,Cl-,  działają na skórę przeciwzapalnie, przeciwpasożytniczo, przeciwgrzybiczo. Zmniejszają świąd oraz wydzielanie łoju. Działają regenerująco na skórę głowy ponieważ wody siarczkowo siarkowodorowe słone ( w stężeniu – 1,5% zwane solanką) działają keratolitycznie na skórę (złuszczająco) co szczególnie jest korzystne w leczeniu łuszczycy.

Równocześnie następuje działanie odnawiające na naskórek (keratoplastyczne) poprzez wpływ na metabolizm skóry.

 

Wskazania do stosowania:

-          łojotokowe zapalenie skóry głowy,

-          łuszczyca skóry głowy,

-          nasilony łojotok skóry głowy i włosy przetłuszczające się.

 

 

 

 

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zdrój 

 

 

Kiedy nie stosować leku Zdrój:

-      jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-      nie należy stosować na uszkodzoną skórę (np. rany).

 

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Zdroju  należy omówić to z lekarzem  lub farmaceutą.  Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. 

 

Lek Zdrój a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych  przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

 

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Zdrój nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 

 

3.Jak stosować lek Zdrój?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Stosować codziennie lub co drugi dzień w zależności od nasilenia zmian chorobowych przez okres około 3 tygodni w rozcieńczeniu 1:4 ( jedna część szamponu i 4 części wody).

 

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana  Nie są znane objawy przedawkowania.  

 

 

4.Możliwe działania niepożądane

 

 

Nie stwierdzono działań ubocznych ani zaostrzeń objawów choroby. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych  należy przerwać stosowanie leku,  poinformować o nich lekarza.

 

Zgłaszanie działań niepożądanych. 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

al. Jerozolimskie 181 C  02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309,  e-mail: [email protected]

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku. 

 

5. Jak przechowywać lek Zdrój

 

Lek należy przechowywać w  miejscu  niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania

Nie należy stosować Zdroju po  upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

 

Leków  nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

 

 

6. Zawartość opakowania i inne informacje

 

Co zawiera lek Zdrój

-   Substancją czynną leku jest 2,1% woda chlorkowo-sodowa (solanka) siarczkowa, jodkowa, z odwiertu Szyb Solecki

-   Substancje pomocnicze to: PLANTACARE 818 UP, TEXAPON  NSO, DEHYTON  PK 45, 

EUMULGIN  HRE 455,DEHYQUART   E, LAMESOFT  PO 65, BRONIDOX  L

 

Jak wygląda lek Zdrój i co zawiera opakowanie

Butelka z PE zawierająca 130ml szamponu leczniczego.

 

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ EXIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

28-100 Busko- Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 116a

tel/fax  041-378-78-93 e-mail: [email protected]

 

 

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.08.2019 r.

 

 

 

 

Zdrój szampon leczniczy 588 mg/g 1 butelka 130 ml opinie

Brak opinii o tym produkcie.

Napisz opinię