Liki24 w liczbach
800 000+
użytkowników
4 kraje
Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry
4.7 mln
dostarczonych produktów
5 000+
współpracujących aptek

Magne B6 instrukcja i najczęstsze pytania

Ulotka dla Magne B6:

MAGNE B6  Forte, 100 mg + 10 mg, tabletki powlekane

Magnesii citras +  Pyridoxini hydrochloridum  

 

Nalezy uwaznie zapoznac z trescia ulotki przed zastosowaniem leku, poniewaz zawiera ona informacje wazne dla pacjenta.

Lek ten nalezy zawsze stosowac dokladnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wedlug zalecen lekarza, farmaceuty lub pielegniarki.

-          Nalezy zachowac te ulotke, aby w razie potrzeby móc ja ponownie przeczytac.

-          Jesli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja,  nalezy zwrócic sie do farmaceuty.

-        Jesli u pacjenta wystapia jakiekolwiek objawy niepozadane, w tym wszelkie mozliwe objawy niepozadane niewymienione w ulotce, nalezy powiedziec o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielegniarce. Patrz punkt 4.

-          Jesli nie nastapila poprawa lub pacjent czuje sie gorzej, nalezy skontaktowac sie z lekarzem.

Spis tresci ulotki

1.       Co to jest lek Magne B6 Forte i w jakim celu sie go stosuje

2.       Informacje wazne przed zastosowaniem leku Magne B6 Forte

3.       Jak stosowac lek Magne B6 Forte

4.       Mozliwe dzialania niepozadane

5.       Jak przechowywac leku Magne B6 Forte

6.       Zawartosc opakowania i inne informacje 

 

1.    Co to jest lek Magne B6 Forte i w jakim celu sie go stosuje

Magne B6 Forte zawiera jony magnezowe oraz chlorowodorek pirydoksyny (witamine B6).  Lek uzupelnia niedobory magnezu i (lub) witaminy B6 w organizmie.  Magnez jest kationem niezbednym do prawidlowego przebiegu wielu biochemicznych procesów w ustroju. Jego biologiczna rola polega na aktywacji szeregu enzymów. 

Magnez odgrywa istotna role w procesie skurczu miesnia sercowego, wplywa na stan pobudliwosci nerwowo-miesniowej. Magnez wchlania sie tylko czesciowo z przewodu pokarmowego, glównie w jelicie cienkim, przy czym stopien wchlaniania zalezy od jego zawartosci w pokarmach. Niedobór magnezu moze powodowac zaburzenia w ukladzie miesniowym i osrodkowym ukladzie nerwowym. Witamina B6 zwieksza wchlanianie magnezu z przewodu pokarmowego o 20-40%.

Wystepowanie ponizej wymienionych objawów moze wskazywac na niedobór magnezu:

-            nerwowosc, drazliwosc, wahania nastroju, lagodny lek, niepokój, przejsciowe uczucie zmeczenia, ospalosc, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu;

-            objawy leku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kolatanie serca (bez zaburzen serca);

-            kurcze miesni, mrowienie, drganie powiek.

Uzupelnienie magnezu moze zlagodzic powyzsze objawy.

W przypadku braku poprawy po miesiacu stosowania leku Magne B6 Forte kontynuowanie  leczenia nie jest zalecane.

 

2.  Informacje wazne przed zastosowaniem leku Magne B6 Forte  

Kiedy nie stosowac leku Magne B6 Forte 

-                 jesli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostalych skladników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-                 jesli u pacjenta wystepuje ciezka niewydolnosc nerek (klirens kreatyniny mniejszy niz 30 ml/min.)

-                 jednoczesne stosowanie lewodopy.

 

Ostrzezenia i srodki ostroznosci

Przed rozpoczeciem stosowania leku Magne B6 Forte nalezy omówic to z lekarzem, farmaceuta lub pielegniarka.

Nalezy zachowac szczególna ostroznosc u pacjentów z umiarkowana niewydolnoscia nerek ze wzgledu na ryzyko wystapienia wysokiego poziomu magnezu we krwi.

Dlugotrwale stosowanie pirydoksyny (kilka miesiecy, a nawet lat) moze spowodowac aksonalna neuropatie czuciowa. Objawy obejmuja: dretwienie i zaburzenia poczucia pozycji, wibracje w dystalnych czesciach konczyn, a takze stopniowo postepujaca ataksje sensoryczna (zaburzenia koordynacji). W wiekszosci przypadków objawy ustepuja po zaprzestaniu stosowania pirydoksyny.

 

Dzieci i mlodziez

Lek do stosowania wylacznie u doroslych oraz dzieci w wieku 6 lat lub powyzej.

 

Dostepne sa inne postaci leku, odpowiednie dla dzieci w wieku ponizej 6 lat.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy zwrócic sie o porade do lekarza lub farmaceuty.

 

Magne B6 Forte a inne leki

Nalezy powiedziec lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a takze o lekach, które  pacjent planuje stosowac. 

Nalezy unikac jednoczesnego stosowania produktów zawierajacych fosforany lub sole wapniowe, poniewaz zwiazki te hamuja wchlanianie magnezu z jelita cienkiego.

W przypadku jednoczesnego doustnego stosowania antybiotyku z grupy tetracyklin i leku Magne B6

Forte,  nalezy zachowac 3 godzinny odstep miedzy ich przyjmowaniem.   

Leku Magne B6 Forte nie nalezy stosowac podczas leczenia lewodopa, gdyz pirydoksyna oslabia jej dzialanie.

 

Magne B6 Forte z jedzeniem i piciem

Lek nalezy przyjmowac podczas posilków, popijajac woda.

 

Ciaza, karmienie piersia i wplyw na plodnosc

Jesli pacjentka jest w ciazy lub karmi piersia, przypuszcza ze moze byc w ciazy lub gdy planuje miec dziecko, powinna poradzic sie lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

 

Ciaza

Lek moze byc stosowany w ciazy wylacznie po konsultacji z lekarzem.

Kliniczne doswiadczenia nie ujawnily szkodliwego dzialania magnezu.

 

Karmienie piersia

Decyzje o stosowaniu Magne B6 Forte w czasie karmienia piersia i ustalenie dawki podejmuje lekarz. Magne B6 Forte moze byc stosowany w czasie karmienia piersia, przy zachowaniu terapeutycznych  dawek; zaleca sie aby kobiety karmiace piersia stosowaly witamine B6 w dawce 20 mg na dobe.

 

Plodnosc

Badania nad witamina B6 wykazuja wplyw na plodnosc mezczyzn. Jednakze taki efekt obserwuje sie tylko przy bardzo wysokich dawkach. Bezpieczenstwo Magne B6 Forte jest bardzo wysokie ze wzgledu na niska zawartosc witaminy B6.

 

Prowadzenie pojazdów i obslugiwanie maszyn

Lek Magne B6 Forte nie wplywa na zdolnosc prowadzenia pojazdów i obslugiwanie maszyn.

 

Lek Magne B6 Forte zawiera laktoze

Jesli stwierdzono wczesniej u pacjenta nietolerancje niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktowac sie z lekarzem przed przyjeciem tego leku.

 

3.       Jak stosowac lek Magne B6 Forte

Ten lek nalezy zawsze stosowac dokladnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wedlug zalecen lekarza, farmaceuty lub pielegniarki.  W razie watpliwosci nalezy zwrócic sie do lekarza, farmaceuty lub pielegniarki.

Dorosli: 3 do 4 tabletek na dobe, w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posilku. 

Stosowanie u dzieci i mlodziezy w wieku 6 lat lub powyzej (o masie ciala ok. 20 kg):

10 do 30 mg/kg m.c. na dobe tzn. 2 do 4 tabletek na dobe, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posilków.

W przypadku wrazenia, ze dzialanie leku Magne B6 Forte jest za mocne lub za slabe, nalezy zwrócic sie do lekarza. 

Przyjecie wiekszej niz zalecana dawki leku Magne B6 Forte

W razie przyjecia wiekszej niz zalecana dawki leku, nalezy niezwlocznie zwrócic sie do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie magnezu stosowanego doustnie nie powoduje reakcji toksycznych  u pacjentów z prawidlowa czynnoscia nerek.  U pacjentów z niewydolnoscia nerek moze wystapic zatrucie magnezem.

Pominiecie przyjecia dawki leku Magne B6 Forte

W przypadku pominiecia jednej dawki leku nalezy przyjac ja najszybciej jak jest to mozliwe,  z wyjatkiem sytuacji, gdy zbliza sie pora kolejnej dawki. Nie nalezy stosowac dawki podwójnej w celu uzupelnienia pominietej tabletki lub w krótkim odstepie czasu. 

 

4.       Mozliwe dzialania niepozadane

Jak kazdy lek, lek ten moze powodowac dzialania niepozadane, chociaz nie u kazdego one wystapia.

Czasami moze wystapic biegunka i bóle brzucha lub zaczerwienienie skóry. Bardzo rzadko obserwowano reakcje alergiczne.

Zglaszanie dzialan niepozadanych

Jesli wystapia jakiekolwiek objawy niepozadane, w tym wszelkie objawy niepozadane niewymienione w ulotce, nalezy powiedziec o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dzialania niepozadane mozna zglaszac bezposrednio do Departamentu Monitorowania Niepozadanych Dzialan Produktów Leczniczych

Urzedu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: [email protected]

Dzialania niepozadane mozna zglaszac równiez podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzieki zglaszaniu dzialan niepozadanych mozna bedzie zgromadzic wiecej informacji na temat bezpieczenstwa stosowania leku.

 

5.       Jak przechowywac lek Magne B6 Forte

Lek nalezy przechowywac w miejscu niewidocznym i niedostepnym dla dzieci.

Lek przechowywac w temperaturze ponizej 25ºC.

Nie nalezy stosowac tego leku po uplywie terminu waznosci zamieszczonego na opakowaniu. Termin waznosci oznacza ostatni dzien podanego miesiaca.

Leków nie nalezy wyrzucac do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Nalezy zapytac farmaceute, jak usunac leki, których sie juz nie uzywa.  Takie postepowanie pomoze chronic srodowisko.

 

6.        Zawartosc opakowania i inne informacje 

 

Co zawiera lek Magne B6 Forte

-         substancjami czynnymi leku sa:  jony magnezu (w postaci magnezu cytrynianu) 100 mg  pirydoksyny chlorowodorek (witamina  B6) 10 mg 

-           oraz substancje pomocnicze: laktoza bezwodna, makrogol 6000, magnezu stearynian. Sklad otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), talk.

 

Jak wyglada lek Magne B6 Forte i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 60, 90 lub 120 tabletek powlekanych leku Magne B6 Forte, zapakowanych w blistry z folii PVC/PE/PVDC/Al w tekturowym pudelku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca 

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 

Wytwórca

 

CHINOIN Pharmaceutical and Chemical  Works Private Co.Ltd.

2112 Veresegyhaz, Levai utca 5   Wegry

 

Sanofi Winthrop Industrie 

56, route de Choisy au Bac

60205 Compiegne

Francja 

W celu uzyskania bardziej szczególowych informacji nalezy zwrócic sie do:

Sanofi-Aventis Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Tel.: +48 22 280 00 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczen 2018

Kupić Magne B6 w innych miastach

Zamknij