Liki24 w liczbach
800 000+
użytkowników
4 kraje
Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry
4.7 mln
dostarczonych produktów
5 000+
współpracujących aptek

Rutinoscorbin instrukcja i najczęstsze pytania

Ulotka dla Rutinoscorbin:

Rutinoscorbin
25 mg + 100 mg tabletki powlekane

Rutosidum trihydricum + Acidum ascorbicum

Nalezy uwaznie zapoznac sie z trescia ulotki przed zastosowaniem leku, poniewaz zawiera ona
informacje wazne dla pacjenta.
Lek ten nalezy zawsze stosowac dokladnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wedlug
zalecen lekarza lub farmaceuty.
- Nalezy zachowac te ulotke, aby w razie potrzeby móc ja ponownie przeczytac.
- Jesli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, nalezy zwrócic sie do farmaceuty.
- Jesli u pacjenta wystapia jakiekolwiek objawy niepozadane, w tym wszelkie mozliwe objawy

niepozadane niewymienione w ulotce, nalezy powiedziec o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.

- Jesli nie nastapila poprawa lub pacjent czuje sie gorzej, nalezy skontaktowac sie z lekarzem.

Spis tresci ulotki
1. Co to jest Rutinoscorbin i w jakim celu sie go stosuje
2. Informacje wazne przed zastosowaniem leku Rutinoscorbin
3. Jak stosowac lek Rutinoscorbin
4. Mozliwe dzialania niepozadane
5. Jak przechowywac lek Rutinoscorbin
6. Zawartosc opakowania i inne informacje

1. Co to jest Rutinoscorbin i w jakim celu sie go stosuje

Rutinoscorbin jest lekiem o polaczonym dzialaniu rutozydu i witaminy C (kwasu askorbowego).
Rutozyd wzmacnia naczynia krwionosne i zmniejsza ich przepuszczalnosc. Chroni takze witamine C
przed utlenieniem, dzieki czemu zachowuje ona dluzej swoje wlasciwosci.
Witamina C dziala przeciwutleniajaco. Jest niezbedna w wielu procesach metabolicznych, uczestniczy
m.in. w tworzeniu kolagenu i hemoglobiny oraz ulatwia przyswajanie zelaza.

Wskazania do stosowania:

 • w stanach niedoboru i zwiekszonego zapotrzebowania na witamine C (przeziebienia, zakazenia wirusowe w tym grypa);
 • pomocniczo w nadmiernej przepuszczalnosci naczyn.

2. Informacje wazne przed zastosowaniem leku Rutinoscorbin

Kiedy nie stosowac leku Rutinoscorbin
Nie stosowac leku Rutinoscorbin, jesli pacjent ma:

 • czulenie (nadwrazliwosc) na rutozyd oraz kwas askorbowy (witamine C) lub którykolwiek z pozostalych skladników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • kamice szczawianowa (chorobe polegajaca na powstawaniu zlogów, tak zwanych „kamieni” w nerkach) lub mial ja w przeszlosci;
 • choroby zwiazane z nadmiernym gromadzeniem zelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistosc syderoblastyczna) lub inne choroby mogace powodowac nadmiar zelaza w organizmie.

Ostrzezenia i srodki ostroznosci
Nie nalezy stosowac dawek wiekszych niz zalecane.

Przed rozpoczeciem stosowania leku Rutinoscorbin nalezy omówic to z lekarzem lub farmaceuta:

 • jesli pacjent ma rzadka chorobe metaboliczna (niedobór erytrocytowej dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej), która moze prowadzic do rozpadu krwinek czerwonych i niedokrwistosci;
 • jesli pacjent ma zaburzenia czynnosci nerek. Nie nalezy przymowac wiecej niz 5 tabletek (co odpowiada 500 mg witaminy C) na dobe;
 • jesli pacjent stosuje sulfonamidy (leki przeciwbakteryjne).

Nie zaleca sie stosowania duzych dawek witaminy C (powyzej 1 g), jesli pacjent ma:

 • nadmierne wydalanie kwasu szczawiowego;
 • kamice moczanowa (choroba polegajaca na powstawaniu w ukladzie moczowym zlogów, tzw. „kamieni”);
 • dne moczanowa (przewlekla choroba zwiazana z zaburzeniem metabolizmu kwasu moczowego);
 • cystynurie (choroba metaboliczna);
 • hipokaliemie (zmniejszone stezenie potasu we krwi);
 • hiperkalcemie (zwiekszone stezenie wapnia we krwi).

Dzieci
U dzieci w wieku ponizej 6 lat lek Rutinoscorbin nalezy stosowac wedlug wskazan lekarza.

Wplyw na wyniki badan laboratoryjnych
Witamina C moze wplywac na wyniki badan na obecnosc cukru w moczu oraz krwi utajonej w kale.
W razie koniecznosci wykonania tych badan, nalezy powiedziec lekarzowi o stosowaniu leku
Rutinoscorbin i zastosowac sie do jego zalecen.

Rutinoscorbin a inne leki
Nalezy powiedziec lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a takze o lekach, które pacjent planuje przyjmowac. Dotyczy to równiez leków
wydawanych bez recepty.

Zawarta w leku witamina C:

 • zwieksza wchlanianie zwiazków metali (glównie zelaza);
 • zwieksza wchlanianie glinu (skladnika leków zobojetniajacych kwas zoladkowy, stosowanych np. w leczeniu niestrawnosci i zgagi). Jesli pacjent przyjmuje witamine C, nie powinien stosowac leków zobojetniajacych, zwlaszcza gdy ma chorobe nerek;
 • stosowana razem z deferoksamina (lek stosowany w przedawkowaniu zelaza, pomagajacy usunac jego nadmiar z organizmu) moze na wczesnym etapie leczenia niekorzystnie wplywac na serce;
 • moze nasilac niekorzystne dzialanie kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) na zoladek. Z kolei kwas acetylosalicylowy moze zaburzac wchlanianie kwasu askorbowego;
 • nasila dzialanie paracetamolu oraz kumarynowych leków przeciwzakrzepowych (np.
 • acenokumarolu);
 • zmniejsza skutecznosc disulfiramu (leku stosowanego w leczeniu choroby alkoholowej);
 • stosowana razem z sulfonamidami (leki przeciwbakteryjne) moze powodowac tworzenie sie ich krysztalów w moczu;
 • stosowana dlugotrwale w duzych dawkach moze miec wplyw na wydalanie niektórych leków (np. trójpierscieniowych leków przeciwdepresyjnych, np. imipraminy, amitryptyliny).

Ciaza i karmienie piersia
Jesli pacjentka jest w ciazy lub karmi piersia, przypuszcza ze moze byc w ciazy lub gdy planuje miec
dziecko, powinna poradzic sie lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Witamina C przenika do mleka matki i przekracza bariere lozyska.

Nie okreslono bezpieczenstwa stosowania w ciazy i w okresie karmienia piersia.

Prowadzenie pojazdów i obslugiwanie maszyn
Lek nie wplywa na zdolnosc prowadzenia pojazdów i obslugiwania maszyn.

Rutinoscorbin zawiera laktoze jednowodna i sacharoze. Jesli stwierdzono wczesniej u pacjenta
nietolerancje niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktowac sie z lekarzem przed przyjeciem
leku.

Rutinoscorbin zawiera zólcien chinolinowa, dlatego moze powodowac reakcje alergiczne.

3. Jak stosowac lek Rutinoscorbin

Ten lek nalezy zawsze stosowac dokladnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wedlug
zalecen lekarza lub farmaceuty. W razie watpliwosci, nalezy zwrócic sie do lekarza lub farmaceuty.

Nie nalezy stosowac dawek wiekszych niz zalecane.

Lek stosuje sie doustnie. Zalecana dawka to:

 • profilaktycznie: od 1 do 2 tabletek na dobe;
 • w stanach niedoboru witaminy C: od 1 do 2 tabletek od 2 do 4 razy na dobe.

Stosowanie u dzieci
U dzieci w wieku ponizej 6 lat lek Rutinoscorbin nalezy stosowac wedlug wskazan lekarza.

Pacjenci z chorobami nerek nie powinni przyjmowac wiecej niz 5 tabletek na dobe (co odpowiada
500 mg witaminy C, patrz Ostrzezenia i srodki ostroznosci w punkcie 2).

Zastosowanie wiekszej niz zalecana dawki leku Rutinoscorbin
W razie przyjecia wiekszej niz zalecana dawki leku, nalezy zwrócic sie do lekarza lub farmaceuty.
Po zastosowaniu bardzo duzych dawek moze wystapic biegunka, istnieje ryzyko hemolizy (rozpadu
krwinek czerwonych), kamicy nerkowej, zaburzen wodno-elektrolitowych oraz znacznego oslabienia
dzialania kobalaminy (witaminy B12).

Pominiecie zastosowania leku Rutinoscorbin
Nie nalezy stosowac dawki podwójnej w celu uzupelnienia pominietej dawki.

4. Mozliwe dzialania niepozadane

Jak kazdy lek, lek ten moze powodowac dzialania niepozadane, chociaz nie u kazdego one wystapia.

Podczas stosowania dawek witaminy C wiekszych niz 600 mg na dobe moga wystapic dzialania
niepozadane:

Bardzo rzadko wystepujace dzialania niepozadane (nie czesciej niz u 1 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje alergiczne, w tym reakcje nadwrazliwosci (skrócenie oddechu, obrzek twarzy, ust, jezyka lub gardla, wysypka skórna, swiad);
 • ból glowy, zawroty glowy;
 • wymioty, nudnosci, biegunka, niestrawnosc, ból brzucha;
 • zmeczenie.

Inne dzialania niepozadane
Inne dzialania niepozadane moga wystapic u niewielkiej liczby pacjentów, jednak ich czestosc nie jest
znana.

 • zaczerwienienie skóry;
 • zwiekszone oddawanie moczu, kamica nerkowa.

Bardzo duze dawki witaminy C (wieksze niz 10 g na dobe) moga powodowac zaburzenia wodno-
elektrolitowe, lize (rozpad) krwinek czerwonych oraz znaczne oslabienie dzialania kobalaminy
(witaminy B12).

W razie zaobserwowania nastepujacych objawów: nudnosci, wymiotów, biegunki, bólu glowy,
zaczerwienienia skóry lub zwiekszonego oddawanie moczu, nalezy natychmiast zaprzestac stosowania
leku Rutinoscorbin i skontaktowac sie z lekarzem.

Zglaszanie dzialan niepozadanych
Jesli wystapia jakiekolwiek objawy niepozadane, w tym wszelkie objawy niepozadane niewymienione
w ulotce, nalezy powiedziec o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielegniarce. Dzialania
niepozadane mozna zglaszac bezposrednio do Departamentu Monitorowania Niepozadanych Dzialan
Produktów Leczniczych Urzedu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301,
Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: [email protected]

Dzialania niepozadane mozna równiez zglaszac podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzieki zglaszaniu dzialan niepozadanych mozna bedzie zgromadzic wiecej informacji na temat
bezpieczenstwa stosowania leku.

5. Jak przechowywac lek Rutinoscorbin

Lek nalezy przechowywac w miejscu niewidocznym i niedostepnym dla dzieci.

Przechowywac w temperaturze ponizej 25?C.
Przechowywac w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed swiatlem i wilgocia.

Nie stosowac tego leku po uplywie terminu waznosci zamieszczonego na opakowaniu. Termin
waznosci oznacza ostatni dzien podanego miesiaca.

Leków nie nalezy wyrzucac do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Nalezy zapytac
farmaceute, jak usunac leki, których sie juz nie uzywa. Takie postepowanie pomoze chronic
srodowisko.

6. Zawartosc opakowania i inne informacje

Co zawiera Rutinoscorbin

 • Substancjami czynnymi leku sa: rutozyd oraz kwas askorbowy (witamina C). Jedna tabletka zawiera 25 mg rutozydu oraz 100 mg kwasu askorbowego.
 • Pozostale skladniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, alkohol poliwinylowy, talk, magnezu stearynian. W sklad otoczki tabletki wchodzi: Opadry II 85F32876 Zólty (alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E171), talk, zólcien chinolinowa (E104)).

Jak wyglada Rutinoscorbin i co zawiera opakowanie
Rutinoscorbin ma postac tabletek barwy zóltej, okraglych, obustronnie wypuklych.
Dostepne sa opakowania zawierajace 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 lub 210 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznan

Wytwórca
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznan

W celu uzyskania bardziej szczególowych informacji nalezy zwrócic sie do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06.2018

Kupić Rutinoscorbin w innych miastach

Zamknij