Liki24 w liczbach
800 000+
użytkowników
4 kraje
Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry
4.7 mln
dostarczonych produktów
5 000+
współpracujących aptek

Vita Buerlecithin instrukcja i najczęstsze pytania

Ulotka dla Vita Buerlecithin:

<p><b>Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika<br /> Vita Buerlecithin</b></p> <p><b>Płyn doustny</b></p> <p><b>Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona<br /> informacje ważne dla pacjenta</b>.<br /> Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań<br /> lekarza lub farmaceuty.<br /> - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.<br /> - Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.<br /> - Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane</p> <p>niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.<br /> - Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.</p> <p><b>Spis treści ulotki:</b><br /> 1. Co to jest lek Vita Buerlecithin i w jakim celu się go stosuje<br /> 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vita Buerlecithin<br /> 3. Jak stosować lek Vita Buerlecithin<br /> 4. Możliwe działania niepożądane<br /> 5. Jak przechowywać lek Vita Buerlecithin<br /> 6. Zawartość opakowania i inne informacje</p> <p><b>1. Co to jest lek Vita Buerlecithin i w jakim celu się go stosuje</b><br /> Vita Buerlecithin jest lekiem wzmacniającym dostępnym w postaci płynu doustnego oraz tabletek<br /> drażowanych, w skład którego wchodzi lecytyna oraz witaminy.<br /> Lecytyna jest substancją fosfolipidową uzyskiwaną z soi. Stanowi ona bogate źródło choliny, będącej<br /> budulcem substancji przekaźnikowej acetylocholiny, dzięki czemu wywiera korzystny wpływ na<br /> czynność układu nerwowego, a także mięśni szkieletowych. Lecytyna bierze udział w przemianie<br /> materii, normalizuje stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi, zapobiega odkładaniu się<br /> cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych.<br /> Witaminy z grupy B obecne w leku Vita Buerlecithin uzupełniają dzienne zapotrzebowanie i<br /> wspomagają działanie lecytyny. Uczestniczą one w przemianie białek, węglowodanów, tłuszczów<br /> oraz regulują czynności układu nerwowego.</p> <p>D-pantotenian sodowy wpływa na czynność przewodu pokarmowego i regenerację tkanki<br /> nabłonkowej, wzrost włosów i paznokci.</p> <p>Skutki działania leku Vita Buerlecithin są odczuwalne po kilku dniach stosowania. W celu osiągnięcia<br /> właściwego efektu terapeutycznego, zalecane jest stosowanie leku przez dłuższy czas.</p> <p>Wskazaniami do stosowania leku Vita Buerlecithin płyn są:<br /> - osłabienie pamięci i koncentracji,<br /> - stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność,<br /> - stany wyczerpania fizycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie,</p> <p>szybkie męczenie się),<br /> - pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym,<br /> - objawy niedoboru witamin z grupy B,<br /> - stan rekonwalescencji po przebytej chorobie.</p> <p>Ponadto lek Vita Buerlecithin płyn można stosować:<br /> - pomocniczo u osób w podeszłym wieku,<br /> - zapobiegawczo w miażdżycy naczyń,<br /> - zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi.</p> <p>2.&nbsp;<b>Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vita Buerlecithin<br /> Kiedy nie stosować leku Vita Buerlecithin<br /> -&nbsp;</b>Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne, orzechy, soję lub</p> <p>którykolwiek z pozostałych składników leku.</p> <p>- Jeśli u pacjenta stwierdzono zespół antyfosfolipidowy.</p> <p><b>-&nbsp;</b>Ze względu na zawartość alkoholu leku Vita Buerlecithin płyn nie stosować u dzieci w wieku<br /> poniżej 12 lat, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób ze schorzeniami wątroby, padaczką,<br /> chorobą alkoholową, uszkodzeniami mózgu.</p> <p>- Ze względu na zawartość sacharozy leku Vita Buerlecithin płyn nie należy stosować u osób z<br /> dziedzicznie występującymi schorzeniami metabolicznymi takimi jak: nietolerancja fruktozy,<br /> zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedobór sacharazy-izomaltazy.</p> <p><b>Ostrzeżenia i środki ostrożności</b><br /> Vita Buerlecithin płyn zawiera 16,4% v/v etanolu (alkoholu), tzn. do 2,6 g na dawkę (20 ml),<br /> co jest równoważne 66 ml piwa, 27 ml wina na dawkę.</p> <p>Dawka dobowa leku Vita Buerlecithin (60 ml) zawiera 5 g węglowodanów, co odpowiada<br /> 0,42 jednostki chlebowej.</p> <p>Niewielkie zmiany wyglądu, smaku i konsystencji leku są dopuszczalne ze względu na zawartość<br /> składników pochodzenia naturalnego i nie mają wpływu na jego jakość.</p> <p><b>Dzieci</b><br /> Nie stosować leku Vita Buerlecithin płyn<b>&nbsp;</b>u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na zawartość<br /> alkoholu.</p> <p><b>Inne leki i Vita Buerlecithin</b><br /> Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub<br /> ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.</p> <p>Nie stosować leku Vita Buerlecithin przy jednoczesnym przyjmowaniu leków psychotropowych (leki<br /> stosowane w zaburzeniach psychicznych) oraz innych leków wchodzących w interakcje z alkoholem<br /> (np. leki uspokajające, nasenne, przeciwpadaczkowe, niektóre leki przeciwbólowe).</p> <p><b>Ciąża i karmienie piersią</b><br /> W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy<br /> planuje ciążę, przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.<br /> Nie stosować leku Vita Buerlecithin płyn w okresie ciąży i karmienia piersią ze względu na zawartość<br /> alkoholu.<br /> W okresie ciąży można, po zasięgnięciu porady lekarza, stosować lek Vita Buerlecithin tabletki<br /> drażowane.</p> <p><b>Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn</b></p> <p>Ze względu na zawartość alkoholu w leku Vita Buerlecithin płyn należy zachować ostrożność w<br /> czasie prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.<br /> Vita Buerlecithin płyn zawiera 16,4% v/v etanolu (alkoholu), tzn. do 2,6 g na dawkę (20 ml),<br /> co jest równoważne 66 ml piwa, 27 ml wina na dawkę.</p> <p><b>Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vita Buerlecithin</b><br /> Zawarty w leku barwnik Ponceau 4R (E 124) może wywoływać reakcje alergiczne.</p> <p><b>3. Jak stosować lek Vita Buerlecithin</b><br /> Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.</p> <p>Dzieci w wieku od 12 lat i dorośli:<br /> o ile lekarz nie zaleci inaczej, 20 ml 3 razy na dobę.</p> <p>W razie znacznego osłabienia organizmu dawkę dobową można podwoić.</p> <p><b>Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vita Buerlecithin</b><br /> W razie jednorazowego przyjęcia dawki większej niż zalecana dawka dobowa (60 ml),<br /> należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.</p> <p><b>Pominięcie zastosowania leku Vita Buerlecithin</b><br /> Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.</p> <p><b>4. Możliwe działania niepożądane</b><br /> Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.</p> <p>W trakcie stosowania leku Vita Buerlecithin mogą wystąpić:<br /> <b>Bardzo rzadko</b>&nbsp;(rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów):<br /> ciężkie reakcje alergiczne na składniki leku, reakcje nadwrażliwości na czerwień koszenilową (E 124)<br /> Ponceau 4R, wysypka, pokrzywka<br /> <b>Częstość nieznana</b>&nbsp;(nie może być określona na podstawie dostępnych danych).<br /> Zaburzenia żołądkowo-jelitowe np.: nudności, wymioty, stolce tłuszczowe, biegunka.</p> <p>Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane<br /> niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.</p> <p><b>5. Jak przechowywać lek Vita Buerlecithin</b><br /> Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.<br /> Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu. Nie zamrażać.<br /> Opakowanie po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu.<br /> Po otwarciu butelki, leku nie należy przechowywać dłużej niż 12 tygodni.</p> <p>Nie stosować leku Vita Buerlecithin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.<br /> Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.</p> <p>Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.<br /> Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.<br /> Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.</p> <p><b>6. Zawartość opakowania i</b>&nbsp;<b>inne informacje<br /> Co zawiera lek Vita Buerlecithin płyn</b><br /> - Substancjami czynnymi leku są: lecytyna sojowa, witamina B2, witamina B6, witamina B12,</p> <p>D-pantotenian sodowy, amid kwasu nikotynowego.</p> <p>- 100 ml leku zawiera:<br /> lecytynę sojową 10,4 g (roślinny kompleks fosfolipidowy zawierający</p> <p>m.in. biologicznie czynne składniki:<br /> fosfatydylocholinę, kefalinę i inozytofosfatyd)</p> <p>ryboflawiny sodu fosforan<br /> (witamina B2)</p> <p>4,8 mg (co odpowiada około 3,5 mg witaminy B2)</p> <p>pirydoksyny chlorowodorek<br /> (witamina B6 )</p> <p>3,5 mg</p> <p>cyjanokobalaminę<br /> (witamina B12)</p> <p>2,5 mikrograma</p> <p>D-pantotenian sodowy 20 mg<br /> amid kwasu nikotynowego 35 mg</p> <p>- Ponadto lek zawiera: etanol 96%, sacharozę, sodu cytrynian dwuwodny, potasu sorbinian, sodu<br /> wersenian, aromat kawowy, czerwień koszenilową (E 124) Ponceau 4R, sodu wodorotlenek,<br /> mannitol, wodę oczyszczoną.</p> <p><b>Jak wygląda lek Vita Buerlecithin i co zawiera opakowanie</b><br /> Butelka w tekturowym pudełku o pojemności 250 ml, 500 ml lub 1000 ml.</p> <p><b>Podmiot odpowiedzialny i wytwórca<br /> Podmiot odpowiedzialny Wytwórca</b><br /> Nycomed Pharma Sp. z o.o. Nycomed Pharma Sp. z o.o.<br /> Al. Jerozolimskie 146 A ul. Księstwa Łowickiego 12<br /> 02-305 Warszawa 99-420 Łyszkowice<br /> tel. 22 608 13 00<br /> fax. 22 608 13 03</p> <p><b>Data zatwierdzenia ulotki: 31.07.2012</b></p>

Kupić Vita Buerlecithin w innych miastach